فرهنگی اجتماعی
 
موضوعات دینی واجتماعی
Flying Icon

 

 

 

 

 

 

 

ازمطالب نوشتاری هم دیدن نمایید ضررنمی کنید متشکرم


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ توسط علی مطهری نژاد
 


 

 

ازمطالب نوشتاری هم دیدن نمایید خالی ازلطف نیست متشکرم


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ توسط علی مطهری نژاد
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نماز جوان اهل سنت درحالیکه نصف تنه اش معلول است

رازونیازبنده بامعبودبی نیاز:

(من کان یرید ثواب الدنیافعندالله ثواب الدنیا والاخرة وکان الله سمیعا بصیرا ) النساء  ۱۳۴  

 کسی که خوبیهای دنیارا می خواهد بدانید تمام خوبیهای دنیا وآخرت نزد خداوند است وخدا شنوا

وبیناست .

من الناس من یقول ربنااتنا فی الدنیا وماله فی الاخرة من خلاق . ومنهم من یقول ربنا اتنا قی

الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار) البقره 200 و201

   عده ای ازمردم ازخداوند می خواهند دنیاشان خوب باشد ودرآخرت بهره ای ندارند ، اما

عده دیگری از مردم می گویند خدایا مارادردنیا سعادتمند ودرآخرت هم خوشبخت بگردان

ومارا از عذاب آتش حفظ کن.

خدایا مارابه راه راست هدایت فرما اهدناالصراط المستقیم

بنده ام دقت کن خودت می گویی ایاک نعبد  مرابپرستید این راه راست است

دل ازاغیارخالی کن چوعزم کوی ماداری       نظربرغیرمامفکن چوقصد کوی ماداری

خدایاشیاطین مارامحاصره کرده اند کمکمان کن

قصدو نیتتان راخالص کنید شیاطین بربندگان مخلصم تسلط ندارند

ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الامن اتبعک من الغاوین    الحجر 41

هرکه حق رادرجهان نشناخته            خانه دروادی شیطان ساخته

خدایاهواهای نفسانی مارا به این سو وآنسو می کشاند یاریمان فرما

هواهای نفسانی رامعبود خودقرارندهید تاناصرتان باشم  افرایت من اتخذ الهه هواه واضله الله   فرقان 43

به دوقبله درره توحید نتوان رفت راست    یارضای دوست باید یاهوای خویشتن

خدایا شبهه هامارا به گمراهی می کشانند دیده بصیرت به ما بده

بنده ام تقوا پیشه کن تادیده حقیقت بین عطایت کنم   ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا   انفال 29 

جنبشی اندک بکن همچون جنین       تاببخشندت حواس نوربین

بندگانم که طالب خوشبختی وسعادت هستید نمازرا وسیله صعودشمابه قلعه انسانیت قراردادم درحالیکه ازآن بی نیازم .

نمازت توشه راه دراز است      ولی حق ازنمازت بی نیازاست

بندگانم ازروزه ونمازبرای رسیدن به آرزوهایتان کمک بگیرید وپله های رشدوتکامل راطی کنید

که این هدف خلقت شماست.واستعینوا بالصبر والصلوة وانها لکبیرة الاعلی الخاشعین البقره 45

دعای صبح وآه شب کلید گنج مقصوداست      به این راه وروش می رو که بادلدارپیوندی

نمازجوان شیعه کناربرج ایفل

 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ توسط علی مطهری نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم

راه های خودشناسی self analysis:

به منظورشناخت خود وبررسی آن ابتدابایستی (خود) معناشودتابراساس تعریف توافقی (خود) به خودشناسی بپردازیم .

واژه >خود< درحوزه های علمی تعاریف مختلفی دارد،به همین دلیل درزبان لاتین معادل  مختلفی برای آن بیان

شده( self)خود، خویشتن، نفس ، شخصیت (Temperament) مزاج ، حالت ،طبیعت،خلق

وخوی،فطرت،سرشت (own)  داشتن ، مال خوددانستن ، خود، خودم ،شخصی ،معنا می شود.

درعلوم اجتماعی ،جامعه شناسانی مانند:مید، موریسادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

آهنگری که روحش راوقف خداکرده بود

 آهنگری پس ازگذراندن دوران پرشروشورجوانی ،تصمیم گرفت روحش را وقف خداکند. سالها با علاقه کارکرد،به دیگران نیکی کرد، اما باتمام پرهیزگاریادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ توسط علی مطهری نژاد

 

همه هست آرزویم که ببینم ازتورویی       چه زیان تراکه منهم برسم به آرزویی

بکسی جمال خودراننموده ای وبینم            همه جابهرزبانی زتوهست گفتگویی

همه موسم تفرج به چمن روندو صحرا         توقدم بچشم من نه بنشین کنارجویی

چه شود که ازترحم دمی ای سحاب رحمت      من خشک لب هم زتوترکنم گلویی

بره توبس که نالم زغم توبسکه مویم          شده ام زناله نایی شده ام زمویه مویی

شعرازرضوانی


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

راه درست زندگی:

همت بلند دارکه مردان روزگار                   ازهمت بلند بجایی رسیده اند

خداوند متعال درقرآن می فرماید: (من کان یرید ثواب الدنیافعندالله ثواب الدنیا والاخرة وکان الله سمیعا بصیرا ) النساء  ۱۳۴   کسی که خوبیهای دنیارا می خواهد بدانید تمام خوبیهای دنیا وآخرت نزد خداوند است وخدا شنوا وبیناست .

(فمن الناس من یقول ربنااتنا فی الدنیا وماله فی الاخرة من خلاق . ومنهم من یقول ربنا اتنا قی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار) البقره 200 و201

   عده ای ازمردم ازخداوند می خواهند دنیاشان خوب باشد ودرآخرت بهره ای ندارند ، اما

عده دیگری از مردم می گویند خدایا مارادردنیا سعادتمند ودرآخرت هم خوشبخت بگردان

ومارا از عذاب آتش حفظ کن.

گروه اول افراد دون همت ، کوته نظرودنیاطلب هستند . خداوندمی فرماید شماکه ذهنتان را روی

مسائل دنیوی متمرکز کرده اید آن را به شما خواهیم داد .

اماگروه دوم که انسانهایی بلند همت هستند ومی دانند که خزائن خدا،ولطف ورحمت او بی نهایت

است ، می گویند ، خدایا نیکی دنیا وآخرت را به ماعطاکن وماراازآتش جهنم حفظ کن . درحقیقت

سعادت وخوشبختی درهردو جهان راازخداوند درخواست می نمایند ، خداوندهم که بخیل نیست

،به بندگانش نیزبسیارمهرباناست .اگرمردم ذهن خودراروی همین راهکاری که خداوند ارائه داده

متمرکز نمایند ،درهردوجهان به آنچه می خواهند وسعادت وخوشبختی آنها درگرو آن می باشد

خواهند رسید .

قطعا تمرکزفکرواندیشه بایستی تلاش وکوشش برای رسیدن به هدف رادرپی داشته باشد وگرنه

صرف داشتن هدف کسی رابه مقصد نرسانده است.

اگرازبدو تولدزندگی خودراوارسی کنیم می بینیم آرزوهای زیادی داشته ایم وبه آنهادست یافته ایم

پس برای هرآرزوی برآورده شده شکری واجب وبرای رسیدن به آرزوهای آینده هدف،تلاش

ودرخواست ازخداوندلازم ویقین بدان اگربه صلاح سعادت وخوشبختیت باشد خداوند تورابه

آرزوهایت خواهدرساند.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ توسط علی مطهری نژاد


بسم الله الرحمن الرحیم

بصیرت:

عصرغیبت یابه عبارتی دوره آخرالزمان دوران بسیار حساسی است روایات بسیارزیادی ازمعصومین علیهم السلام درمورد فتنه های این دوره و مشکلات آن بیان شده است .درروایاتی معصومین علیهم السلام فرموده اند دردوره آخرالزمان دینداری ازنگه داشتن آتش گداخته درکف دست سختتراست .

امام صادق علیه السلام می فرماید

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ توسط علی مطهری نژاد

وارد اتاق كه شدم تابلویی با این عنوان: "به بهشت نمی‌روم اگر تو آنجا نباشی مادر" بالای سر آن مادر بیمار دیدم.

او می‌گفت بهترین كادویی بود كه به مناسبت روز مادر از پسركوچكش گرفته بود.

"ماه‌سلطان تیموری" كه درغرب تهران زندگی می‌كرد ۱۱ سال بود زمینگیر شده و طی این مدت شاید یك شب هم راحت نخوابیده بود.

می‌گفت: یك عارضه نخاعی، قدرت حركت دست و پایم را گرفت و زمینگیر شدم.

تاكنون دوبار زیر تیغ جراحان رفته‌ام اما انگار زندگی نمی‌خواهد روی خوشش را به من نشان دهد.

شوهرم "رحمت‌الله دهقان" كارگر شركت "اتمسفر" بود و ۲۰ سال پیش در جاده مخصوص كرج، قربانی یك تصادف دلخراش شد.

با مرگ شوهرم خیلی تنها شدم و روزهای خیلی سختی را پشت سر گذاشتم. البته وجود سه پسر و دو دخترم، مرا به آینده امیدوار می‌كرد و پس از اینكه توان حركت را از دست دادم پسر كوچكم "تیمور" جوانی و زندگی‌اش را به پای من گذاشت.

شاید باورتان نشود در روزگاری كه بسیاری از فرزندان، پدر و مادر پیرشان را به باد فراموشی می‌سپارند یا روانه خانه سالمندان می‌كنند، "تیمور" برای من غذا پخت، لباس‌هایم را شست، رفیقم شد و در یك جمله، یار غار و باوفای من بود.

البته بارها به او گفتم اینقدر عمرت را به پای من نسوزان اما این پسر، مثل یك فرشته، عشق را در حق مادرش به تمام معنا تمام كرد. این پسر فداكار، الگویی تمام‌عیار در نیكی به پدر و مادر است.

در طول این مدت فقط یك بار، آن هم برای سه روز از من دور شد. "تیمور" پنج سال پیش ازدواج كرد اما برای اینكه مرا تنها نگذارد چند موقعیت خوب شغلی را از دست داد و حالا در مغازه خدمات كامپیوتری كه كنار خانه‌مان قرار دارد هزینه زندگی را تامین می‌كند.

در طول این ۱۱ سال حتی یك بار ندیدم و نشنیدم كه گله كند. گفتنش آسان است اما خودم كه می‌دانم چقدر رنج كشیده است. چه شب‌ها كه در كنار ناله‌های من شب‌زنده‌داری كرده و پرستار بی‌منت و همیشه بیدار من بوده است. هر وقت دلم تنگ شده برایم حافظ خوانده، هر وقت درد داشتم دست نوازشگرش مرهمم بوده و مرا دلداری داده است. آرزو دارم یك روز بتوانم از جایم بلند شوم و گوشه‌ای از زحمت‌هایش را جبران كنم. او که مثل پروانه دور من سوخته و ... گریه امان نداد تا مادر بیمار بیش از این سخن بگوید.

در آن روز تابستانی از "تیمور" كه جوان شایسته "سرخ حصار" لقب گرفته بود پرسیدم: خسته نشدی پسر؟ ۱۱ سال شب‌زنده‌داری و خدمت تمام وقت به مادر بیمار، كار آسانی نیست.
پاسخ داد: وقتی عشقت، زندگیت و عمرت، مادرت است دیگر خستگی معنا ندارد.
من از انجام وظیفه و خدمت به مادرم لذت می‌برم "تو گر لذت ترك لذت بدانی دگر لذت نفس، لذت نخوانی" این شعر را پدرم به من آموخت.

دیروز در كوچه باد می‌آمد، در باد غم می‌آمد، در غم بغض می‌آمد و در بغض اشك می‌آمد كه خبر آوردند "ماه سلطان" رفت. رفت پیش خدا و تمام شد تمام آن یازده سال شب‌زنده‌داری پسر فداكار برای مادر بیمارش ...

گویند که : بدن انسان می تونه در هر شرایطی حداکثر تا 45 واحد درد رو تحمل کنه؛ اما زمان تولد، یک زن تا 57 واحد درد رو احساس می کنه! این واحد درد معادل شکسته شدن همزمان 20 استخوانه!


قدر مادراتون رو بدونید و سعی کنید دوست داشتن رو ازشون دریغ نکنید

نقل از وب سایت پرشین استار


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ توسط علی مطهری نژاد


بسم الله الرحمن الرحیم

شیوع موج سوم ایدزدرمهدتشیع چرا؟

ازاول مرداد تاامروز که پانزده مرداد است در دومرحله روزنامه قدس درمورد موج سوم ایدز هشدارمی دهد ،طبق نظردکترعباس صداقت رییس اداره ایدزوزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی (آمار مبتلایان به ایدز تااول فروردین امسال

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع مقاله : آرامش گمشده انسان 

مقدمه :

همیشه رسیدن به آرامش یکی ازمهمترین نیازهاودغدغه های انسان بوده وهست .رسیدن به آرامش که عامه مردم درسایه آن احساس خوشبختی وسعادت می کنند ،آرزوی همیشگی انسان بوده است . تنها اختلاف

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :خودشناسی ، self analysis

خودشناسی یا تجزیه وتحلیل خود درمعادل انگلیسی آن ، موضوع بسیارمهم وحائز اهمیتی است .

دردین مبین اسلام خودشناسی معادل خداشناسی معرفی شده وآیات وروایات متعددی براین

موضوع تاکیددارند،خداوند درقرآن کریم می فرماید :

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ توسط علی مطهری نژاد
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ